Tietosuojaseloste


Shakkitarvike Tanni on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme tällä sivulla tiedottaa sinua henkilötietojesi suojaamisesta. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Verkkokauppamme käyttö ei edellytä erillistä rekisteröintiä, emmekä kerää millään tavoin henkilötietoja sivustojen selailun aikana. Sivujen käytön tilastoseuranta edellyttää joiltain osin evästeiden tai muiden rinnastettavien tekniikoiden käyttöä. On mahdollista, että sivusto ei toimi oikein, mikäli olet asettanut selaimeesi eston näiden tekniikoiden hyödyntämiselle. Tilastotietoja hyödynnämme palvelun kehitystyössä.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterin pitäjä
Shakkitarvike Tanni
Tannintie 53
38220 SASTAMALA

Rekisterin nimi
Shakkitarvike Tannin verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Palautelomakkeella tai muilla verkkokaupan sivuilla olevilla erillisillä tilauslomakkeilla ilmoittamasi tiedot talletetaan Shakkitarvike Tannin ylläpitämään asiakasrekisteriin. Rekisteriin talletetaan palautelomakkeella tai erillisillä tilauslomakkeilla ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen tai erillisellä lomakkeella tilaamiesi materiaalien toimittamiseen tai palveluiden tuottamiseen. Palautelomakkeella tai verkkokaupan tilauslomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa palautetta palautelomakkeella myös anonyymisti.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakasrekisteriin talletetaan ainoastaan palautelomakkeella tai erillisellä tilauslomakkeella ilmoittamasi tiedot. Palautelomake sisältää seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti puhelinnumero. Muut tilauslomakkeet sisältävät seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Emme säilytä rekisterissämme vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan palaute- ja tilauslomakkeiden kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Palaute- ja tilauslomakkeilla antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavalla osoitteella:

Shakkitarvike Tanni
Tannintie 53
38220 SASTAMALA

Tiistai, 11. joulukuuta 2018

Shakkitarvike.fi verkkokauppa, © www.netvisioner.fi 2018